Neien Goalkipp

Neien Goalkipp

Eisen neien Goalkipp as den Pierre Cahart an kennt vum FC Herstal. Heen hot seng Formatioun an Frankräich gemeet an hot 22 Joer. Bienvenue à Wiltz Pierre!