Zeitung as do! Vill Spaas beim lesen

Zeitung as do! Vill Spaas beim lesen

Léif Frenn vom FC Wooltz 71. Eis Stadionzeitung fir de de Mätch géint
den FC Mamer ass prett zum Download. Merci allen Lekt aus der
Redaktiounséquipe déi mat hiren Artiklen a Statistiken op déi vergaangen
Wochen zreck blecken. De Comité wenscht eech vill Spaas beim
Duerchbliederen an invitéiert eech bei eisen Annonceurs laanscht ze
kucken. Bis e Sonndig am Petz. Merci

https://drive.google.com/file/d/1ybPgB1Q8dBaeFnC0892nmq0shso-ygoc/view?usp=sharing