Brasserie Simon - Visite guidée

Brasserie Simon - Visite guidée

Am Kader vum 2te Béier a Wurscht Festival den 20 Juli op der Brauerei Simon, organiséiert vun de Frënn vum FC Wooltz 71 ginn och Visitten ugebueden.
Den Horaire vun de Visitten ass folgenden:
16.00 - 16.45 - 17.30 - 18.15 - 19.00

Aschreiwen kann een sech beim Syndicat d'Initiative vun Wooltz.
Téléphone: +352 95 74 44
Email: info@touristinfowiltz.lu

Infoen zum Beier a Wurscht Festival fann Dir hei:
https://www.fcwiltz.com/page/beier-a-wurscht--59042